ex-Space Soldiers elemeler ba?lamadan elendi!

  • 时间:
  • 浏览:87

  

  ex-Space Soldiers dün ak?am oynayaca eleme ma?lar? ?ncesi büyük bir ?ok ya?ad?. Elemeler i?in dakikalar kalmken daha ba?lamadan elendiler.

  Tak?m oyuncular? eleme i?in art?k son haz?rl?klar?n? yaparken, Enes’in bilgisayar? windows hatas? verdi?i i?in elemelere kat?lamad?lar. Tak?m ko?u hardstyle’?n Twitter’dan duyurdu?u bu geli?me sonras?nda taraftarlar da g?nderi alt?nda yorumlar yapt?lar.

  te taraftar yorumlar?ndan baz?lar?: